« November 2007 | صفحه اصلی | January 2008 »

December 23, 2007

برادر کیهان

5:49 AM | نظر:(0)

December 21, 2007

هر دم از این باغ بری می رسد

کیهان: شنبه اول دی ۱۳۸۶
http://www.kayhannews.ir/861001/14.HTM#other1409

جواب اخیر مهدی جامی به کیهان
http://radiozamaaneh.com/blog/2007/12/post_82.html

جواب دوباره ی من به مطلب سه باره ی کیهان
http://radiozamaaneh.com/special/2007/12/post_360.html

10:54 PM | نظر:(6)

December 17, 2007

روابط نامشروع کل کیان با کل جهان

مَخلص ماجرا:
روزگاری، مردی برای زنی نقش می‌زند: "من تو را دوست دارم."
اما قانون اسلامی-ایرانی اجازه‌ی وصلت نمی‌دهد.
سرنوشت‌، زن را به دوردست ها می‌برد و سپس خود، برای رقم زدن بختی دیگر، سویی دیگرمی‌رود.
سال‌ها بعد، مرد، این‌بار از بلندگویی به نام "رادیو" به زن می‌گوید: "من تو را دوست داشتم."
اما فاصله‌ای به قطر کره‌ی زمین امکان وصلت نمی‌دهد.
ماه‌ها بعد، غریبه‌ای حکم می‌دهد: وا اسلاما! روابط نامشروع دو نیم‌کره کشف شد! همه را گردن زنید!
همه سکوت می‌کنند.
سرنوشت نوشت: نمی‌دانم.
زن به سرنوشت پیغام داد:
من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

کیهان: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۶
http://www.kayhannews.ir/860922/3.htm#other306

جواب مهدی خلجی به کیهان
http://radiozamaaneh.com/special/2007/12/post_352.html

پاسخ من به کیهان
http://radiozamaaneh.com/special/2007/12/post_354.html

گفت وگو با باسم رسام
http://www.radiozamaaneh.com/morenews/2007/05/post_707.html

کیهان: یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۵
http://www.kayhannews.ir/851220/2.htm#other208

به یک خواننده‌ی زمانه
"علیرضا" ی عزیز
من، به جای مهدی خلجی، تأیید می‌کنم که: بله، قرارداد رسمی ازدواج ما رسماً فسخ شده است.
اما در جای خودم اصلاح می‌کنم که: این طلاق حدود چهار ماه پیش انجام شد و نه دو سال پیش. حتی "متارکه" ی ما، به یک سال و نیم نمی‌رسد.
و می‌افزایم: نه تنها برادران کیهان (بنا به قاعده‌ی شغل شریف‌شان) و آقای خلجی (بنا به قاعده‌ی عاشق شدن و خواستگاری و ازدواج و بیش‌از هفت سال زندگی ِبیست و چهارساعته مشترک و هوشمندی و فراست) از ماقبل و مافی و مابعد آن ازدواج مطلع‌ند و بلکه بر ریزترین جزئیات آن وقوف کامل دارند، که حتی از شمای خواننده‌ و شنونده‌ی گرامی رادیو زمانه نیز، آن "سرّ نامشروع" را نپوشاندم؛ همان گفت‌وگو با باسم رسام که تنها سند یا دستاویز "دستگاه مقننه-قضائیه-مجریه و تحقیقاتی- تبلیغاتی- مطبوعاتی کیهان" شد برای اثبات "روابط نامشروع" نه فقط من و باسم، بلکه کل کیان با کل جهان!

8:59 AM | نظر:(18)

December 16, 2007

داستانهای دنباله دار کیهان

5:51 AM | نظر:(0)

December 1, 2007

من هنوز زنده ام5:01 PM | نظر:(17)