« February 2007 | صفحه اصلی | April 2007 »

March 19, 2007

خسته‌ام

خسته‌تر از آن‌که چیزی بگویم
فسرده و دل‌زده از "بودن یا نبودن" در آن‌چه باید بود
می دانی؟ زندگی یک سوء تفاهم بزرگ بیش نیست
نفرین بر رابطه

نوروزتان فرخنده باد و شاد

10:48 PM | نظر:(9)