« June 2005 | صفحه اصلی | August 2005 »

July 17, 2005

هفدهم ژوئیه

شماری از گروهها و شخصیت های سیاسی و فکری کشور، همچون عبدالکریم سروش و آیت الله منتظری طی نامه های مشترک و جداگانه از اکبر گنجی خواسته اند به خاطر حفظ جانش، اعتصاب غذای خود را بشکند.

گفت و گو با احمد منتظری، فرزند و سخنگوی آیت الله منتظری؛ قم

وی امریکا گفت: نظر آیت الله منتظری این است که اگر اتفاقی برای آقای گنجی بیفتد، هم دوست خسران می بیند و هم دشمن. چون دوستانش شخصیتی چون او را از دست می دهند و مقامات هم باید پاسخگوی اعمال خود باشند. آبروی جمهوری اسلامی بیش از ین در جهان می رود.

برنامه‌ی "خبرها و نظرها" - تلوزیون صدای آمریکا- VOA

Listen now (streaming)

Download mp3 file - Download Real Audio file (Right click->Save Target As...)

4:34 AM | نظر:(3)

July 13, 2005

ای کاش بيش از اين می‌توانستم

                 

11:58 PM | نظر:(8)

July 1, 2005

گنجی در زندان

این تیتر را اولین بار در خبرهای کیان زدم؛ هنگام نخستین بازداشت اکبر گنجی. ذوق آن روزم برای این بود که به خاطر ایهامی که این تیتر دارد و سلیقه‌ای که به خرج دادم! نه تنها آقای شمس آن را عوض نکرد، که آقای تهرانی هم آن را تحویل گرفت و چاپ شد؛ فکر می‌کنم سال 76.

و این روزها دوباره اکبر گنجی بیشترین فکرم را در محل کار پرکرده. گزارش‌های زیادی درباره‌ی او پخش کردیم. تقریبا هرروز ِ کاری‌ام در این تلوریون، با همه‌ی کمبودهای تصویری، با کسی، از طیف‌های مختلف مصاحبه کردم. به کمک رامین عزیز می‌کوشیم به مرور، همه را در مختصر منتشر کنیم.

2:55 PM | نظر:(1)