« ای کاش بيش از اين می‌توانستم | صفحه اصلی | اول اوت »

July 17, 2005

هفدهم ژوئیه

شماری از گروهها و شخصیت های سیاسی و فکری کشور، همچون عبدالکریم سروش و آیت الله منتظری طی نامه های مشترک و جداگانه از اکبر گنجی خواسته اند به خاطر حفظ جانش، اعتصاب غذای خود را بشکند.

گفت و گو با احمد منتظری، فرزند و سخنگوی آیت الله منتظری؛ قم

وی امریکا گفت: نظر آیت الله منتظری این است که اگر اتفاقی برای آقای گنجی بیفتد، هم دوست خسران می بیند و هم دشمن. چون دوستانش شخصیتی چون او را از دست می دهند و مقامات هم باید پاسخگوی اعمال خود باشند. آبروی جمهوری اسلامی بیش از ین در جهان می رود.

برنامه‌ی "خبرها و نظرها" - تلوزیون صدای آمریکا- VOA

July 17, 2005 4:34 AM

 نظرها

با سلا م و آ رزوي تو فيق روز افزون براي شما عزيزان دور از وطن { پرندگان مها جر }

لطفا بمن تو ضيح بدهيد كه مفهوم تك هاي اچ ، تي ، ال ، ام ، يعني چه ؟ من قصد رعايت كليه ي نكات لازم را دارم . با سپاس پروانه

پروان November 1, 2005 2:50 AM

مردم ز غم گنجي و گنجي به برم نيست

هر جمله ي او لايق صد آ فرين و بيست

اين ملت ميليو ني و اين بنده ي تنها

آ نكس كه بفر يا د من و ما برسد كيست ؟

امروز بر آ ئيد كه فردا بسي دير است

اين مرگ هيا هوي شما بر اثر چيست ؟

معصو مه و مظلو مه منم مردم ايران

مظلو مه تر از من تو و آ نكس كه جو من زيست .

پروان November 1, 2005 2:43 AM

مردم ز غم گنجي و گنجي به برم نيست

هر جمله ي او لايق صد آ فرين و بيست

پروان November 1, 2005 2:27 AM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)