« نامه ی بی نام- چهارده | صفحه اصلی | نامه ی بی نام- پانزده »

November 10, 2007

Garou

چه قدر دوست ش داشتم!

http://www.youtube.com/watch?v=XBjCUsmGkFo

http://www.youtube.com/watch?v=eNEJhZNhJVw

http://www.youtube.com/watch?v=ste5St6FOg0

http://www.youtube.com/watch?v=_daG9nUAXLE

http://www.youtube.com/watch?v=IkU158B5VzQ

November 10, 2007 9:06 PM

 نظرها

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)