« April 2007 | صفحه اصلی | June 2007 »

May 29, 2007

برای دوام

جز یک دوست، هنوز از کسی درباره­ی بخش هفتم سلسله برنامه­ی "جنسیت و جامعه" چیزی نشنیده­ام؛ همین امروز روی سایت آمده.

پیش دستی کنم و باز فاش بگویم "تقدیم به پایداری، شهامت و آشکارگی".

از این مختصر نیز بهره می­گیرم تا بگویم حتی اگر نقدی تند و گزنده دریافت کنم، شنیدن یا خواندن دریافت تک تک شنونده­ها و خواننده­های این رشته برنامه برایم بسیار ارزشمند و جذاب است.

در اساس، کار رادیو زمانه از این زاویه برایم پسندیده است که ابزار گفت­وگو بین برنامه­ساز و مخاطب را بدین شکل، یعنی برای هر گزارش یا برنامه جداگانه، فراهم دارد.

از شما می­خواهم مرا از نظر خود بی خبر نگذارید. سپاسگزارم

7:07 AM | نظر:(12)