« زین سپس | صفحه اصلی | من و تصدیق­م »

August 3, 2006

چمدان

باز چمدان

پیمانه­ای شکر

و  فنجانی قهوه

August 3, 2006 6:07 AM

 نظرها

و فالی نیک در ته فنجان قهوه.

سيما August 4, 2006 2:10 PM

و پیمانه شکر را بیش کن...

Parisa August 4, 2006 2:10 AM

سفر به خیر ..

مهدی زمانزاده August 3, 2006 11:48 PM

كوچه
از آمدو رفت شب بد چشم سمج
خسته ست
***
چه بگويم ؟ سخني نيست

احمد شاملو

mahsa August 3, 2006 5:48 PM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)