« گذشته نگذشته | صفحه اصلی | چمدان »

August 1, 2006

زین سپس

به جای ماه       

با گربه­های بام­ها نجوا می­کنم

August 1, 2006 5:48 AM

 نظرها

بهتان مگوب كه افتاب را با ظلمت نبردي در ميان است
افتاب از حضور ظلمت دل تنگ نيست
در جنگ نيست
احمد شاملو

افتاب تو نواي ديگر
افتاب من صدايي ديگر
ماه من با ماه تو رنگي ديگر
تو ان ره رو
من اين ره
مقصد يكي
راه دو تا
(مهدي)

مهدی زمانزاده August 2, 2006 4:31 PM

سلام مشتركين مرزهاي پر گهر ميهن عزيز و قشنگمان
" ايران "
چرا هـمه حكايت از بغض و ، شكايت ازدرد داريد.؟!
به آفتاب بيند يشيد ، به گرما فكر كنيد.
زندگي پر از فرازو نشيب اجباريست . تا به نشيب خو مي كيري فراز مي رسد ، وتا بر اين دل مي بندي آن دگر مي رسد.!
بگذريـم،
چنان نماند و چنين هم نيز نخواهد ماند.
به هنگام سختيها با خود بگوئيد:
"اگر چه ابر سياهي خزيده بر خورشيد
سز فلك به سلا مت ، كه گرم كار دگر"
و يا بگو ئيد :

" سپيـده ي سحـر بيا ، كه صبح مژده ام دهـي
به پاس روز گار من ، كه بي حساب رفته است"

پروانه از تهران

پروانه August 1, 2006 11:08 PM

وبترس از جادوی ماه،نکند باز به اسارتت گیرد.

پریسا August 1, 2006 8:50 PM

وقتي بلند بانو
بنشست در برابر من
بعد از چه سالهاي صبوري
بعد از هزار سال
دوري
ديدم هنوز هم
آبش به جوي جواني ست
ديدم
تنديس جاوداني حسن است
زيباتر از هميشه
زيباي جاوداني ست
اما درون سينه من
حتي هنوز گرچه دلي مي تپد ولي
در طول سالیان كه چه بر من رفت
با اين دل شكسته
آرام نا نشسته دمي
سر كرده ام به صبوري
خو كرده ام به حسرت دوري
پاييز عمر من اينك قدم زنان
در بستر زمانه گذر دارد
آه اي سموم سرد زمستان
بر نيسموز شمع وجود من
آيا چه وقت مي گذاري
پس كدام وقت ؟
هر چند
حتي هنوز هم
او آيتي ست
بر من هر آنچه رفت ز جورش
حكايتي ست
اين شعر اين پريشان
كز خامه روي بستر كاغذ فروچكد
هرگز گمان مدار كه نقش شكايتي ست
تنها
كز ما به جاي ماند
اين هم روايتي است
بدانيد
حتي هنوز هم
او شاهكار خداوند است
يعني كه آيتي ست
حمید مصدق

mahsa August 1, 2006 2:58 PM

آن جا هم چیزی در انتظار من نیست/ آن جا هم ای سرگردانی جاودان/ چیزی در انتظار من نیست... (منوچهر شیبانی)

احمد پرهیزی August 1, 2006 11:49 AM

ميو ميو؟ :-)

همیشه خوش باشی.

گربه فال بین August 1, 2006 7:13 AM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)