« شفافیت؛ اعتماد | صفحه اصلی | زین سپس »

August 1, 2006

گذشته نگذشته

چه گونه از فردا می گویی؟

هنوز  دیروزی.

August 1, 2006 5:10 AM

 نظرها

و تو از دیروز فاصله گیر....
و فردا را روشن کن!

parisa August 1, 2006 8:46 PM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)