« رسم ها و سنت های متداول نوروز در اصفهان از دید یکی از اهالی این شهر | صفحه اصلی | دو سخنرانی در واشينگتن »

March 21, 2005

آداب و رسوم نوروزی مردم استان یزد

ماه منیر رحیمی در مصاحبه با چند تن از ساکنان شهر یزد، در باره مراسم نوروزی و آئین های خاص مردم این خطه از ایران سئوال می کند. خانم سعیده می گوید مردم یزد در جلسات خانوادگی به صحبت در باره رویدادهای سال گذشته می پردازند و سعی در رفع مشکلات میان خود بر می آیند.

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/03/8DA8F56D-D603-48FF-8323-A16F443D5CEF.html

March 21, 2005 11:30 AM