« نوروز در تبريز از دید مردم این شهر | صفحه اصلی | آداب و رسوم نوروزی مردم استان یزد »

March 21, 2005

رسم ها و سنت های متداول نوروز در اصفهان از دید یکی از اهالی این شهر

یک خانم اهل اصفهان در مصاحبه با رادیو فردا می گوید 10 پانزده روز مانده به عید مردم شروع به خانه تکانی عید می کنند. وی ضمن سخن گفتن از از سنت های متداول و رسم های تازه برای شنوندگان رادیو فردا آرزوی تندرستی و بهزیوی در سال نو می کند.

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/03/4CC6518C-D213-45CE-98AE-3277B752FAAF.html

March 21, 2005 3:30 AM