« پیام های نوروزی چند تن از شنوندگان رادیو و صادق زیبا کلام | صفحه اصلی | رسم ها و سنت های متداول نوروز در اصفهان از دید یکی از اهالی این شهر »

March 20, 2005

نوروز در تبريز از دید مردم این شهر

ماه منير رحيمي در مصاحبه با مردم تبريز از مراسم و جشن هاي ويژه اين روزها از آنها مي پرسد.

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/03/B52CBC6B-3857-4268-9C81-CD436231485C.html

March 20, 2005 3:30 PM