« برنامه ویژه نوروز: رسوم کهن نوروزی مردم گرگان از دید یک محقق | صفحه اصلی | نوروز در تبريز از دید مردم این شهر »

March 20, 2005

پیام های نوروزی چند تن از شنوندگان رادیو و صادق زیبا کلام

در ادامه برنامه ماه منير رحيمي با شهروندان تهراني در مورد مراسم سال نو گفتگو مي کند و سپسصادق زيبا کلام استاد دانشگاه تهران ضمن تبريک سال نو و از فضاي قديم تهران هنگام سال نو مي گويد. سپس چند شهروند تهراني از خردسال تا مسن از اين مراسم و آماده شدن براي سال نو مي گويند.

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/03/B15ACE64-4CE6-4180-996E-1AEFD1E0D8B1.html

March 20, 2005 12:30 PM