« گفت و گو با خلیل بهرامیان | صفحه اصلی | پیام های نوروزی چند تن از شنوندگان رادیو و صادق زیبا کلام »

March 20, 2005

برنامه ویژه نوروز: رسوم کهن نوروزی مردم گرگان از دید یک محقق

محقق برجسته گرگانی معطوفی در مصاحبه با رادیوفردا در باره مراسم کهن خطه گرگان و استرآباد توضیح می دهد واز جمله به رسمی اشاره می کند برای دور کردن شر، که طی آن در کوزه ی روز عید نمک می کردند و آن را روز سیزده در دشت می شکستند تا چشم بد همیشه از آنها دور بماند. وی همچنین به غذاهای ویژه نوروزی و سایر مراسم این خطه اشاره می کند.

http://www.radiofarda.com/iran_article/2005/03/F830CF11-9760-4211-8026-724BE68D9B40.html

March 20, 2005 11:00 AM