« حيرانم | صفحه اصلی | ترکيه »

June 2, 2004

بو و درد ايران

تا دو سه روز ديگر مي رويم ترکيه. در چهار سال گذشته دست کم بيست مسافرت (همه در اروپا) داشته ام ولي نمي دانم چرا براي اين يکي، شوري ديگر دارم.


نخستين بار است که به ايران نزديک مي شوم. بوي آفتاب تنم را روشن مي کند.


خودش را ترک کرديم ولي دردش هميشه همراه است.

June 2, 2004 6:29 AM

 نظرها

Hi People
How are you doing?

emegutuagma October 5, 2009 12:56 AM

سلام بانو
نيمي در قاره اروپا؟ حتما شوخي مي كنيد..
http://www.lutetiatravel.com/turkey/map.gif
اگر چه چندان مهم نيست....بشرطي كه خبرنگار نباشيد.

sunluminance June 19, 2004 5:26 PM

دوست عزيز
۱. من کجا نوشته ام که ترکيه جزئ اروپاست؟ هرچند به ياد مي آورم كه نيمي از اين کشور بر قاره ي اروپا قرار گرفته در ضمن مي کوشد به زودي عضو اتحاديه همم شود.
۲. مگر بناست همه در وبلاگ هاشون در قلمرو تحصيلشان بنويسند؟
۳. سپاسگزار از سرکشي تان به مختصر

ماهمنير June 18, 2004 10:12 AM

http://www.malakut.org/lotfi/vatan.swf
اين را هم داشته باشيد. دو ورسيون از يك تصنيف!
http://www.haale.com/music/live/Again.m3u
اولي احتمالا شما را به ياد آقاي يساري ميندازه و اسلامشهر :

sunluminance June 12, 2004 11:04 AM

سلام بانو
مگه تركيه در اروپاست؟ گمان نكنم.
از اين كه بگذريم شما خبرنگاريد و ارتباطات مي خوانيد اما دريغ از يك مطلب تئوريك ارتباطي در اين بلاگ! احتمالا درس خواندن تان بيشتر كار گل است تا كار دل!
منتظريم .......ببينيم چه كار مي كني......

sunluminance June 12, 2004 10:55 AM

سفر به سلامت ماه منير بانو !
در جوارش. هوايش را نفس بکش .
فرحش مال شما
ممدش مال ما ...

salami wa kalami June 8, 2004 1:06 PM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)