« زبان حال | صفحه اصلی

July 9, 2010

سيمين بانو

Simin Banou part1

Simin Banou part2

Simin Banou part3

Simin Banou part4

Simin Banou part5

Simin Banou part6

Simin Banou part7

Simin Banou part8


با سيمين بانو در صداي آمريكا
VOA
۲۰۰۸July 9, 2010 10:30 PM

 نظرها

سلام

ahmadpour December 4, 2010 11:01 AM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)