« يلدا خوش | صفحه اصلی | تاج‌السلطنه »

December 26, 2003

ويراني

بم ويران شد؟ بگو که راست نيست. جاي پايت هم زير خاک‌ها ماند؟ باز من ماندم و عکس‌ها، خاطره‌ها، خنده‌ها، اشک‌ها، يادها...

ديگر چه برايمان مانده؟ همان بناهاي خشتي هم فروريختند. بر کدام درد ايران مي توان چشم بست؟ کدام اميد، کدام شعر، کدام غزل؟...
جمهوري اسلامي مقصر نيست؟ بود و نبود چنين ارزش هايي برايش چه فرقي دارد؟ مگر وقتي بود، کسي آن را دريافت؟ مگر اثار باستاني، سرمايه هاي ملي، ميراث فرهنگي، همه‌ي ايران، برايش مهم است ؟

December 26, 2003 8:30 AM

 نظرها

sokot.....

Amir January 1, 2004 10:44 PM

sokot.....

Amir January 1, 2004 10:44 PM

فاجعه، تلخ، تلختر از زهر

درياروندگان December 29, 2003 9:47 AM

كويريها ! منتظر عكس هاي يادكاريشان !
درد دوري انها !
تيم فوتبال!
خانوم از ما يك عكس مث قهرمانا ميكيري؟
همه خنده اهاي علي دستت را بذار روي توب مث قهرمانا!
اها همه با هم لبخند!!
قول داده بودم عكسشونو بست كنم!!!

mahboubeh December 28, 2003 6:22 AM

واي !!
كلهاي كوير من ماه منير!! در عذاي انها من تنها يم؟
نه من با انها به زير خرمنها خاك كوير فرو رفته ام.

mahboubeh December 28, 2003 6:01 AM

هيچ نمي توانم بگويم كه چشمان برهنه ام امانم
نمي دهند!
زندگي من بود كه ويران شد...
تنها دلخوشي ام!
ديگر به كدامين اميد دانشگاه را به پايان برسانم!
ديگر مرمت به چه كارم آيد...
ديگر كدامين خنده كودكان سيه چرده آرامم كند!
بيدار مانده ام تا آرامترين خوابشان را حسرت خورم...
برايشان لالايي غربتم را خواهم خواند...

نمي دانم چه مي نويسم!
مرا ببخش كه خرابم..
برايم دعا كنيد... دعا
كه خدايم صدايم را ني شنود...

واحه December 27, 2003 1:56 AM

دستان خاك بم را بلعيد و دستان ما زير نقشها براي ابديتي ديگر خوابيد....
اما دلهاي دردمند چه مي شوند...ماهمنير
بم دردمند شد...

nc December 26, 2003 11:56 PM

كجا بودي ماهمنير وقتي گورستان 2000 ساله طاق بستان را به جرم قرار گرفتن در محل طرحهاي زيبا سازي شهر داري !!! با خاك يكسان كردند، صداي مردگان هخامنشي رو نشنيدي؟

Toranj December 26, 2003 2:31 PM

koja boodi mah monir anvaght ke goorestane 2000 sale taghe bostan ro vase hicho pooch ba khak yeksan kardando oonhame goore ba azemat ro leh! mordegane hakhamaneshi ham larzidan

Toranj December 26, 2003 2:03 PM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)