« بربادرفته | صفحه اصلی | ويراني »

December 22, 2003

يلدا خوش

اين بچه ها طفلک جمشيد را دست انداختند که به مطالبش در راديو لينک مي داد. امشب من يلدا را با نوشتن گزارش زير گذراندم و براي اين که به مناسبت تاريخ اين شب، چيزي روي وبلاگ بگذارم، مي خواستم به آن در راديو فردا لينک بدهم ولي راستش بلد نيستم. پس اصل آن را اينجا نيز مي آورم.

جبهه ي مشاركت ايران اسلامي مراسم شب يلدا برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گردهمايي يكشنبه شب اعضاي جبهه ي مشارکت در سالن حجاب براي سازماندهي انتخاباتي اين جبهه بود.
محمدرضا خاتمي، دبيركل جبههي مشاركت در اين مراسم گفت: در ميان ملتهاي دنيا، اندك ملتهايي هستند كه عليرغم مصائب بسيار، مليت خود را حفظ كردهاند و ايرانيان از زمرهي اين مليتها هستند؛ چرا كه عليرغم هجومهاي مكرر اقوام ديگر، همچنان ايامي چون شب يلدا و نوروز در آن زنده ماندهاند.

در سالهاي نخست پس از انقلاب سال ۵۷ ، با مناسبت هايي که ريشه در فرهنگ باستاني ايراني داشت، ائدئولوژيک برخورد مي شد، از جمله شب جشن مهرگان، چهارشنبه سوري، حتي نوروز ، سيزده به در و شب يلدا. که اين را شايد از دو سو بتوان بررسي کرد: نخست اين که اسلام گراهاي انقلابي پرداختن به ماجراهاي غمناک و دردآور صرف نظر از اين که راستين باشد يا حتي آميخته به خرافات، و اصولا جايگزيني گريه به جاي شادي را يک ارزش مي خواندند؛ مثلا تعطيلي روز تولد حضرت رضا، امام هشتم شيعان با روز درگذشت او عوض شد. مراسم کشته شدن امام حسين را هر سال گسترده و طولاني تر برگزار کردند. حدود دو ماه محرم و صفر. روزهاي بسياري به خاطر اختلاف نظر شيعه و سني بر سر تاريخ دقيق فوت حضرت فاطمه ، ايام فاطميه ناميده شد و به همين گونه، سوگواري ها رفته رفته بيشتر شد.
از ديگر سو، مفهوم هويت ملي رنگ باخت و بر دين تکيه شد. حاکمان در سخنانشان به جاي واژه هاي «ايران» و «ايراني» بيشتر تعبير «جهان اسلام» به کار بردند. اسلام گراهاي تندرو گفتند، آنچه در تاريخ اسلام جايگاهي نداشته باشد، بايد از سنت ايراني ها بيرون ريخته شود. بر همين اساس، دستگاههاي رسمي، خاصه صدا و سيماي جمهوري اسلامي، کوشيدند روزهاي تاريخ اسلام را برجسته کنند، همچون عيدهاي مذهبي و به ويژه سالگرد درگذشت رهبران شيعه. اين باور، تا به هم ريختن تعطيلي هاي رسمي هم پيش رفت، سعي کردند تعطيلات نوروز را از ۱۴ پانزده روز به يک هفته کايش دهند که البته با نافرماني مردم روبه رو شدند. گرچه هنوز شب هاي چهارشنبه سوري با آتش روشن کردن و جشن و شور مردم برخورد مي شود، به نظر مي رسد در سالهاي اخير مناسبت هاي ايراني دوباره کمي جان گرفته اند. راديو و تلوزيون با پخش برنامه هاي ويژه ي نوروزي و سيزده به در و شب يلدا، راه آشتي با اين بخش از فرهنگ ايراني را مي جويند. جناح ها و احزاب سياسي نيز گذشته از هدفي که دارند، به بازگشت اين گونه به هويت ايراني ، روي خوش تري نشان مي دهند.
محمد رضا خاتمي، نايبرييس مجلس شوراي اسلامي در گردهمايي جبهه ي مشارکت اسلامي در شب يلدا، گفته است: اين جزء فرهنگ ايراني است كه عليرغم تمام سختيها هرچند به ظاهر حركتي نشان نميدهد، ولي همواره به آينده اميدوار است.
البته چنان که در اعلام اين خبر آمده، اعضاي جبهه ي مشارکت اسلامي براي سازماندهي انتخاباتي اين جبهه گردهم آمده اند، اما به هر روي نام «برگزاري شب يلدا» را نيز روي آن گذارده اند.
جمع شدن اعضا و هواداران يک حزب سياسي در شب يلدا گرچه پس از انقلاب بي سابقه مي نمايد، و هرچند گروه جبهه ي مشارکت اسلامي نيز البته اين شب را با سخنراني هاي سياسي درباره ي آماده شدن براي انتخابات و يافتن روش هاي به دست آوردن راي مردم ادامه دادند، در پايان، بر اساس اين گزارش، يكي از شركتكنندگان اولين نبرد رستم و اسفنديار را از شاهنامه خواند، گروه تئاتر ايران به كارگرداني شهرام نيككار به اجراي تئاتر برزخ پرداختند، کسي ديگر نيز دكلمهي «اينجا ايران است، سرزمين نيك» را خواند، و بالاخره ، يك گروه موسيقي با سهتار و دف، قطعهاي را اجرا كردند.
البته باز در پايان، احمد نبوي، قائممقام ستاد انتخابات جبههي مشاركت با تعريف خاطراتي، شب يلدا، مناسبت تاريخي ايران را با جنگ جمهوري اسلامي با عراق آميخت؛ مصطفي تاجزاده، عضو شوراي مركزي جبههي مشاركت نيز در اين مراسم، صدمين سالگرد مشروطه را گراميداشت و با يادآوري نزديك بودن بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي، اين دو واقعه را براي به دست آوردن عدالت و آزادي دانست.
آقاي تاج زاده، مشاور رئيس جمهور اسلامي با اشاره به انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: ملت ايران بايد قدر راي خود را بداند و اميدواريم با آگاهي كامل در اين انتخابات حاضر شود و اجازه ندهد كه دستاوردهاي اصلاحات از كف برود.

December 22, 2003 7:51 AM

 نظرها

مانده بود شب يلدا را با سياست لوث كنند!

Toranj December 26, 2003 2:14 PM

سلام، همسفر
دلم برات تنگ شده.

عباس معروفي December 24, 2003 11:58 PM

نمیدانم درست حس می کنم يا فقط به دليل دوری از ايران است که يلدا دارد توجه فوق العاده ای جلب می کند. نوعی بازيابی هويت يا نوعی لجبازی سياسی؟ من هم فکر کردم لازم است چيزی بنويسم. تو هم. خيلی های ديگر هم. فضای تازه ای گرد يلدا ايجاد شده. مغتنم است. از پيام تبريک تو هم ممنون.

سيبدوستشناس

مهدی غير خلجی December 24, 2003 9:23 PM

يلداترينم!

مسيحا December 23, 2003 10:05 AM

ماه منير عزيز
شب يلداي تو هم خوش و مبارك!

مصطفا December 23, 2003 8:26 AM

ماه منير جان براي اينكه بعضي ها !!!!! فكر نكنند كه به ما بد گذشته ... ميگم كه به ما هم خوش گذشت شب يلدا...

فرين December 22, 2003 5:55 PM

 نظر بدهيد:
مي خواهيد اين اطلاعات حفظ شود؟ بله

(در نوشته خود مي توانيد از تگ هاي اچ تي ام ال استفاده كنيد)